Ajuntament Alcover

Ajuntament > Arxiu Municipal

Plànols topogràfics parcel·laris de rústica del terme d'Alcover

Recentment l’Arxiu Municipal d’Alcover ha adquirit una còpia digital dels plànols topogràfics parcel·laris pertanyents al terme Alcover. Son una petita sèrie que forma part d’un conjunt de 4.769 plànols del Cadastre de Rústica o catastrones, datats entre 1927 i 1960, pertanyents a 134 municipis de les comarques tarragonines, en els quals també es troba representat el municipi d’Alcover amb una quantitat de 44 plànols dels anys 1941-1943.

Els plànols corresponen als diferents polígons cadastrals –establerts prèviament pel plànol del terme municipal a escala 1:25.000 anomenat pañoleta-, delimitats per les vies i accident geogràfics com ara, carreteres, camins, rius, rieres, pantans, línies de ferrocarril o línies de termes municipals. També hi trobem assenyalats els itineraris topogràfics.

Eren els originals o minutes per a posteriors plànols definitius, elaborats sobre el terreny a través d’un minuciós treball de camp. L’origen d’aquest important conjunt de documentació topogràfica és l’antic Instituto Geográfico Catastral, que treballava pel cadastre de rústica. Actualment l’Arxiu Històric de Tarragona custodia el fons pertanyent a la Gerència Territorial del Cadastre, entre la qual es troba aquesta documentació.

 

   Plànols de l'1 al 23D

Plànol 1

Plànol 2 Plànol 3-A Plànol 3-B Plànol 4-A Plànol 4-B

Plànol 5

Plànol 6-A Plànol 6-B Plànol 7-A Plànol 7-B Plànol 8-A

Plànol 8-B

Plànol 9-A Plànol 9-B Plànol 10-A Plànol 10-B Plànol 11-A

Plànol 11-B

Plànol 12-A Plànol 12-B Plànol 13-A Plànol 13-B Plànol 14-A

Plànol 14-B

Plànol 15-A Plànol 15-B Plànol 15-C Plànol 16-A Plànol 16-B

Plànol 17-A

Plànol 17-B Plànol 17-C Plànol 18 Plànol 19-A Plànol 19-B

Plànol 20-A

Plànol 20-B Plànol 21 Plànol 22 Plànol 23-A Plànol 23-B

Plànol 23-C

Plànol 23-D        

 

AddThis Social Bookmark Button