Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Medi Ambient > Gestió de Residus > Compostatge Casolà

Xarxa de Compostatge Casolà

Per tal de crear compost a casa es necessita un compostador i espai suficient per aquest. Un cop signat els documents de compromís l'Ajuntament, a través de la regidoria de Medi Ambient, cedeix el compostador tot acompanyat d'un servei d'assessorament tècnic.

Forma d'adhesió

Tothom que desitgi generar compost a partir de la matèria orgànica de la seva llar, només cal posar-se en contacte amb l’Ajuntament o amb la Regidoria de Medi Ambient.

Document de Compromís.

AddThis Social Bookmark Button