Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

Controlem el mosquit tigre. Segueix aquests consells

La prevenció és el millor mètode per al control d'aquest mosquit.

El més important i efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer.

L'aplicació d'insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar-ne la plaga.

 

 

AddThis Social Bookmark Button