26setembre2020

Ajuntament Alcover

Diputació de Tarragona. Atorgació de subvencions

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament d'Alcover les següents subvencions:
 
- Subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2018, per import de 5.558,26 euros
 
- Subvenció per activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, 2018, per import de 12.000 euros.

 

 
 
AddThis Social Bookmark Button