Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

Ha començat la prohibició de fer foc sense autorització

Per a l’eliminació de restes procedents de treballs agrícoles del 15 de març al 31 de maig, els interessats poden sol·licitar el permís a l'ajuntament.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informa que des del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.  Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

L’obtenció de permisos

La normativa permet demanar permisos de crema, només per a l’eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d’olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts...). La resta de sol·licituds d’activitats amb risc d’incendi han de seguir un tràmit administratiu individual.

Per obtenir el permís per crema de brancatge al terme d’Alcover fins al 31 de maig, cal adreçar-se a les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament i sol·licitar-ho.

Cal recordar que quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem (forts vents, sequera, onada de calor...), els permisos quedaran anul·lats temporalment, fins la millora del nivell de risc d’incendi (Pla ALFA). Aquesta situació es comunicarà als tinents del permís a través de sms o correu electrònic.

 

 

AddThis Social Bookmark Button