Ajuntament Alcover

Premsa > Notícies

Divendres tindrà lloc una nova Sessió Extraordinària del Ple de la corporació

Aquest proper divendres 15 de desembre de 2017, a les vuit del vespre, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, es celebrarà una nova sessió plenària de caràcter extraordinari amb un ordre del dia que exposa els següents punts administratius

1.1. Proposta d’Acord d’aprovació  de l’inici de l’expedient de contractació de les obres del «Projecte de reurbanització del passeig de l’Estació fins a la cruïlla amb el carrer Sitjar» i del «Projecte de substitució de l’enllumenat públic del passeig de l’Estació» i aprovació del Plec de clàusules administratives generals i administratives particulars que regularan el concurs.

1.2. Proposta d’Acord d’aprovació del calendari del contribuent per a l’exercici econòmic 2018.

Consulta l'ordre del dia AQUÍ

Es recorda als veïns i veïnes que tothom qui ho desitgi pot assistir als plenaris.

Recordem també que al portal de transparència podeu consultar les ordres del dia i les actes del plens, així com escoltar les sessions plenàries anteriors

AddThis Social Bookmark Button