16octubre2018

Ajuntament Alcover

Alcover s’adhereix a la FUE per agilitzar els tràmits entre empreses i administració

L'Ajuntament d’Alcover ha entrat a formar part de la FUE, la Finestreta Única Empresarial, que és la xarxa virtual de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb les administracions catalanes. Des d’aquest espai es poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar l’activitat, amb independència de l'Administració responsable. Amb aquesta adhesió, Alcover es converteix en pioner a la Demarcació de Tarragona pel que fa a aquesta inciativa.

A partir d’ara Alcover assoleix un important canvi de relació entre les empreses i les administracions públiques reduint l’excés de càrregues i tràmits burocràtics que les empreses han de realitzar. 

El Parlament de Catalunya va aprovar, ara fa més d’un any, la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Aquesta norma contempla aspectes com la reducció dels tràmits administratius que han de fer les empreses, l’increment de la transparència i la simplicitat dels procediments, l’eliminació del temps per iniciar una activitat i el foment i increment dels mecanismes de col·laboració entre les administracions públiques catalanes.

 

 

   

 

AddThis Social Bookmark Button