Ajuntament Alcover

Premsa > Notícies

Treballs de Regularització Cadastral per part del Ministeri d’Hisenda a Alcover

La Direcció General del Cadastre  ha comunicat a l’Ajuntament  que a partir de la setmana vinent visitaran Alcover tècnics del Cadastre per realitzar el treball de camp  dins el procediment de regularització cadastral del municipi. Només es veuran afectades per la regularització les finques que no estiguin ben inscrites al Cadastre, ja sigui per obres, ampliacions i/o canvis d’usos.

La Direcció General del Cadastre va iniciar l'any 2013 un procediment de regularització a nivell de tot l’Estat, que té per objectiu incorporar al Cadastre aquells béns immobles, urbans i rústics amb construcció fins ara omesos o inscrits de forma incorrecta. Segons detalla en la carta enviada als Ajuntaments dels municipis afectats, amb aquesta actuació el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques pretén corregir els casos de manca de concordança entre les descripcions cadastrals i la realitat

Aquesta regularització no implica una nova revisió dels valors cadastrals, ja que les incorporacions al Cadastre es realitzaran segons els valors vigents i el procediment no afectarà els immobles que tributen correctament. Els immobles objecte del procediment són només aquells que hagin incomplert l’obligació de declarar, ja sigui per obres noves, ampliacions, reformes integrals, rehabilitacions, canvis d’ús, construcció de piscines, i que en qualsevol cas no tributen conforme a la seva realitat física. A més, els propietaris de béns immobles afectats hauran d'abonar al Ministeri d’Hisenda una taxa de 60 € per immoble regularitzat.

El municipi d’Alcover ha estat inclòs en el segon semestre del 2016. En aquest sentit, a partir del 26 de setembre començaran els treballs de camp, consistents en la visita al municipi per part de tècnics de l'empresa col·laboradora de la Direcció General del Cadastre, amb l'acreditació corresponent del Ministeri d'Hisenda.

Per a més informació podeu consultar el web de la Dirección General del Catastro: http://www.catastro.meh.es o trucar al 902 37 36 35 – 91 387 45 50 (Catastro)

 

AddThis Social Bookmark Button