03juny2020

Ajuntament Alcover

Política de Privadesa

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Alcover és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol·licitud, sent les seves dades de contacte: Ajuntament d’Alcover, adreça Plaça Nova, 3,  tfn. 977 76 04 41, email Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la . Igualment podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de protecció de Dades, pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals i a l’exercici dels vostres drets, sent les seves dades de contacte: A/ Delegat de protecció de dades, adreça Plaça Nova, 3,  tfn. 977 76 04 41, email Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

Les dades personals que faciliteu en aquesta sol·licitud seran tractades amb la finalitat de gestionar-la. Les dades facilitades es conservaran a efectes històrics, estadístics i científics, i quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció total de les dades personals. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

La base jurídica del tractament és el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016, i que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018 en el compliment de tasques en interès públic, i/o l’exercici de poders públics, i/o el consentiment de l’interessat, i/o el compliment d’una obligació legal, i/o l'interès legítim del responsable, i/o l'interès legítim d’un tercer. La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament d’Alcover està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les dades personals que li afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que el tractament és necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de l’interessat.

Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control, Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

AddThis Social Bookmark Button