Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Hisenda > Calendari del Contribuent

Calendari del Contribuent 2019

CONCEPTE
TIPUS DE PAGAMENT
PERÍODE DE PAGAMENT
IAE
ANUAL
del 30-07-2019 al 30-09-2019
IBI URBANA
PRIMER PERÍODE
del 26/04/2019 al 28/06/2019
SEGON PERÍODE del 30/10/2019 al 30/12/2019
IBI RÚSTICA
ANUAL
del 28/06/2019 al 30/08/2019
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
ANUAL
del 29/03/2019 al 29/05/2019
TAXA ESCOMBRARIES
PRIMER SEMESTRE
del 28/02/2019 al 29/04/2019
SEGON SEMESTRE
del 30/08/2019 al 30/10/2019
CONSERVACIÓ CEMENTIRI
ANUAL
del 28/06/2019 al 30/08/2019
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (GUALS) ANUAL del 26/04/2019 al 28/06/2019
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA
PRIMER SEMESTRE
del 01/07/2019 al 31/12/2019
SEGON SEMESTRE
del 29/01/2020 al 30/03/2020
SEGON SEMESTRE (2018)
  del 29-01-2019 al 29-03-2019
TAXA DEPURADORA DEL POLÍGON ANUAL del 28/06/2019 al 30/08/2019

Els rebuts que estan domiciliats per qualsevol banc, el cobrament es farà durant els últims 15 dies del període de pagament

 

AddThis Social Bookmark Button