Ajuntament Alcover

Calendari del Contribuent

Calendari del Contribuent 2018

CONCEPTE
TIPUS DE PAGAMENT
PERÍODE DE PAGAMENT
IAE
ANUAL
del 27-07-2018 al 28-09-2018
IBI URBANA
PRIMER PERÍODE
del 27-04-2018 al 29-06-2018
SEGON PERÍODE del 31-10-2018 al 21-12-2018
IBI RÚSTICA
ANUAL
del 29-06-2018 al 31-08-2018
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
ANUAL
del 31-03-2018 al 31-05-2018
TAXA ESCOMBRARIES
PRIMER SEMESTRE
del 28-02-2018 al 30-04-2018
SEGON SEMESTRE
del 31-08-2018 al 31-10-2018
CONSERVACIÓ CEMENTIRI
ANUAL
del 29-06-2018 al 31-08-2018
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (GUALS) ANUAL del 27-04-2018 al 29-06-2018
SUBMINISTRAMENT*
D'AIGUA
PRIMER SEMESTRE
del 27-07-2018 al 29-09-2018
SEGON SEMESTRE
del 29-01-2019 al 29-03-2019
SEGON SEMESTRE (2017)
del 29-01-2018 al 29-03-2018
 
TAXA DEPURADORA DEL POLÍGON ANUAL del 29-06-2016 al 31-08-2018
* Des del 2017, l'impost del subministrament d'aigua, que anteriorment es cobrava fraccionat en quatre rebuts trimestrals, es cobrarà fraccionat en dos rebuts semestrals.

Els rebuts que estan domiciliats per qualsevol banc, el cobrament es farà:

  • AIGUA:
    • 2n semestre de 2017, el dia 20 de febrer de 2018.
    • 1r semestre de 2018, el dia 20 d'agost de 2018.
    • 2n semestre de 2018, el dia 20 de febrer de 2020.
  • Per la RESTA DE CONCEPTES de rebuts domiciliats: durant els últims 15 dies del període de cobrament en voluntària

 

 

AddThis Social Bookmark Button