Ajuntament Alcover

Calendari del Contribuent

Calendari del Contribuent 2018

CONCEPTE
TIPUS DE PAGAMENT
PERÍODE DE PAGAMENT
IAE
ANUAL
del 27-07-2018 al 28-09-2018
IBI URBANA
PRIMER PERÍODE
del 27-04-2018 al 29-06-2018
SEGON PERÍODE del 31-10-2018 al 21-12-2018
IBI RÚSTICA
ANUAL
del 29-06-2018 al 31-08-2018
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
ANUAL
del 31-03-2018 al 31-05-2018*
TAXA ESCOMBRARIES
PRIMER SEMESTRE
del 28-02-2018 al 30-04-2018*
SEGON SEMESTRE
del 31-08-2018 al 31-10-2018
CONSERVACIÓ CEMENTIRI
ANUAL
del 29-06-2018 al 31-08-2018
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (GUALS) ANUAL del 27-04-2018 al 29-06-2018
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA
PRIMER SEMESTRE
del 27-07-2018 al 29-09-2018
SEGON SEMESTRE
del 29-01-2019 al 29-03-2019
SEGON SEMESTRE (2017)
del 29-01-2018 al 29-03-2018
 
TAXA DEPURADORA DEL POLÍGON ANUAL del 29-06-2016 al 31-08-2018

Els rebuts que estan domiciliats per qualsevol banc, el cobrament es farà:

  • AIGUA:
    • 2n semestre de 2017, el dia 20 de febrer de 2018.
    • 1r semestre de 2018, el dia 20 d'agost de 2018.
    • 2n semestre de 2018, el dia 20 de febrer de 2020.
  • Per la RESTA DE CONCEPTES de rebuts domiciliats: durant els últims 15 dies del període de cobrament en voluntària
  • *Atès al retard de les notificacions per part de BASE, s'amplia el període de pagament per als rebuts no domiciliats de l'impost de vehicles de tracció mecànica i la taxa d'escombraries (1r semestre) fins al 29 de juny de 2018

  

 

 

AddThis Social Bookmark Button